Виртуална сметка, ТАКСИ, промо пакети и услуги

Съдържание


1. Виртуална сметка

2. Такси

3. Цени и услуги

4. Промо пакети


1. Виртуална сметка

1.1. Зареждане на виртуалната сметка се осъществява от ТУК. След избиране на пакет и заплащането му с карта, кредитите биват добавени във Вашия профил незабавно. Съотношението български лев към виртуален кредит е 1:1, като за всеки закупен пакет над 5лв получавате бонус кредити. Сумата във виртуалната сметка се актуализира след всяка операция, извършена от потребителя. Зареждането на виртуални кредити води до увеличаване на сумата, а начисляването на крайна такса води до намаляването й. 

1.2. Всеки потребител може да заяви фактура след всяко зареждане на виртуалната си сметка в платформата, като се въведат необходимите данни в секция Профил -> Меню -> Транзакции -> Заяви Фактура. Всички издадени фактури на потребител са на негово разположение в електронна форма и са достъпни за изтегляне в профила му. Приемането на Общите условия също така означава приемане предоставянето на фактури в електронна форма по смисъла на разпоредбите, приложими за ДДС.

1.3. В случай на отрицателен баланс по конкретна потребителска виртуална сметка в края на текущия месец, по-малък от минус 5 (-5.00) кредита, то потребителят е длъжен да зареди виртуалната си сметка минимално с дължимата сума, но не по-късно от 10-то число на следващия месец. След този срок, т.е. при просрочване, се налагат ограничения за профила, като за да бъдат премахнати е необходимо цялостно покриване на текущото задължение към системата. 


2. Такси

2.1. Регистрацията и добавянето на търгове е БЕЗПЛАТНО.

2.2. Turgove.com не събира такси от купувачите.

2.3. На продавачите се начислява такса при реализиране на сделка (успешно приключване на търг), която се отчита във виртуалната сметка в профила на продавача автоматично след приключването на съответния търг. Таксата е с размер 2% от крайната цена на търга, но не може да бъде повече от 100 кредита и по-малко от 0,01 кредит.

Списък на всички такси, в реда на тяхното начисляване, се визуализира в Профил -> Меню -> Виртуална сметка в профила на всеки продавач.

2.4. Заявка за възстановяване на отчетена такса. Заявка за възстановяване може да бъде подавана от продавача само при неосъществена сделка и при следните условия:

  • не по-късно от 20 дни след приключването на търга;
  • невъзможност за свързване с купувача за предаване на съответния артикул;
  • невъзможност за предаване на съотвения артикул по вина на купувача;
  • непотърсени пратки/артикули от страна на купувача;

Заявка за възстановяване може да бъде подадена от Профил -> Меню -> Виртуална сметка, като бутона ще бъде активен срещу всяка отделно начислена такса.3. Цени и услуги

За да видите цените и начините на плащане на изброените по-долу услуги, моля посетете страницата Цени


  • VIP търгове:

Можете да направите всеки от вашите търгове "VIP", това дава възможност публикуваните от вас търгове да излизат първи в съответната категория, да стоят на началната страница в специална категория "VIP" търгове и съответно да достигнат до повече потенциални купувачи. Можете да направите вашия търг "VIP" като от менюто "Профил --> Моите търгове --> Активни" във вашия профил изберете бутона   стоящ срещу всеки от вашите публикувани търгове, като след това ще трябва да въведете получения код от SMS и да изберете "Направи VIP".

Можете да следите и закупите кодове за "VIP" търгове във вашия профил от менюто "VIP" кодове.

Като изберете бутона:  , след което да изберете пакетът, който желаете и да изпратите SMS на предоставения номер.


  • Удължаване на времетраенето на търг:

Кодовете за удължаване на времетраенето на даден търг могат да се използват само при първоначалното публикуване на самият търг. Няма възможност за удължаване на времето на вече публикуван търг.

За да удължите времето на даде търг, при публикуването му в най-долната част на екрана ще имате възможност да добавите код получен от СМС или друг начин на плащане.


При поставянето на кода и натискане на бутона "ИЗПОЛЗВАЙ" добавеното време ще бъде отключено в падащото меню "Времетраене на търг", където ще можете да го изберете.


История на използваните кодове за удължено време може да следите в Профил -- > Кодове за времеви лимит.4. Промо пакети

Можете да се възползвате от промо пакети за зареждане на Вашата виртуална сметка ТУК.Обратно към "Помощ"

Обратно към сайта